Pályázatok

A legfrisseb pályázati hírek az alábbi linkre kattintva érhetők el:


http://hungarikum.hu/hu/palyazatokTisztelt Pályázó!

Megjelent a HUNG-2018 pályázati felhívás!


A HUNG-2018 pályázat célterületei:

1. célterület: A magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül.

2. célterület: Nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése:

a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével,

b) bemutató terek kialakításával,

c) rendezvények megvalósításával

 3. célterület: Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai öltözködéskultúrában.


A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek innen.


Tisztelt Pályázó!

Megjelent a HUNG-2016 pályázati felhívás!

Megjelent a HUNG-2016 kódjelű, 250 millió Ft keretösszegű, legújabb hungarikum pályázat.  A HUNG-2016 pályázat célterületei:

1. Az előző, HUNG-2015 kódjelű pályázati felhívással megkezdett munka folytatásaképpen a HUNG-2016 koncepciójában is előtérbe kívánjuk helyezni a nemzeti értékek elkövetkező generációk számára való megőrzését.  A támogatással a magyar nemzeti értékek gyűjtése, megismertetése és népszerűsítése a kiemelt célunk. A pályázatok elbírálása során előnyt jelent a Kárpát-medencei szintű együttműködés.

2. Pályázat települési, tájegységi értéktárak létrehozására már működő helyi értéktárak együttműködésével. A helyi értéktárat még nem működtető települések pályázhatnak arra, hogy értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró településekkel (vagy megyei önkormányzatokkal) együttműködve létrehozzák saját értéktárukat. 

3. Több körös, Kárpát-medencei szintű vetélkedő szervezése, melynek célja, hogy a fiatalabb korosztály - általános iskola felső tagozat, középiskola - tagjaival is jobban megismertessük a magyar kultúra értékeit, bevonjuk őket az értékgyűjtésbe, bízva abban, hogy ezzel erősödik az identitástudatuk, hagyományőrzéshez való viszonyuk, valamint megtapasztalják a közösségi munka örömeit. Az egyes területi fordulók legeredményesebb csapatai összemérhetik tudásukat az országos döntőben.

A pályázati adatlap elérhető a http://palyazat.hungarikum.hu/ oldalon.

A pályázati kiírás és mellékletei letölthetőek innen.


A HUNG-2015 pályázat nyertesei


Döntés született a HUNG-2015 kódjelű, nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályázatokról.


A pályázat  eredményei az alábbi linkekre katintva tekinthető meg:

2016. február 10.


Pályázati közlemény

2015. december 11.


Tisztelt Pályázó!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a HUNG-2015 pályázat pályázati felületét 2015. december 14-én, hétfőn 8:00 órakor újból megnyitjuk.

 

Az I-es célterülethez rendelt támogatási keretösszeget 70 millió forinttal megemeltük, így összesen 170 millió forint a megpályázható összeg. Ugyanakkor jelezzük, hogy amennyiben a támogatási igény eléri a 340 millió forintot, a pályázatok beadásának lehetőségét felfüggesztjük.

 

A II-es célterület esetében is megnyitjuk a pályázati felületet, a keretösszeg emelése nélkül. A pályázatokat 30 millió forint támogatási igényig fogadjuk be, ezt követően a pályázatok beadásának lehetőségét felfüggesztjük a II-es célterület esetében.Pályázati közlemény

Tisztelt Pályázó!


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a HUNG-2015 pályázat pá

lyázati felülete várhatóan újból megnyitásra kerül, előreláthatólag a hétfői nap folyamán.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a Herman Ottó Intézet pályázati felületét, ahol a döntést követően tájékoztatást adunk a pontos részletekről.Pályázati közlemény

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására  kiírt HUNG-2015 pályázat I. célterületének kötelezettségvállalási kerete kimerült. A már megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.


Pályázati közlemény

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2015 pályázat II. célterületének kötelezettségvállalási kerete kimerült.

Pályázati közlemény

Tisztelt Pályázó!

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a HUNG-2015 pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a kötelezettségvállalási keret kimerülése esetén a pályázat kiírója felfüggesztheti a pályázatok benyújtásának lehetőségét.

Előzetesen jelezzük, hogy amennyiben a beérkezett támogatási igény az I-es célterület esetében a 150 millió forintot, a II-es célterület esetében a 15 millió forintot eléri, úgy a pályázatok beadását felfüggesztjük.


Megnyílt a HUNG-2015 pályázat

Tisztelt Pályázó!

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázati adatlap 2015. november 16-tól elérhető a http://hungarikum.hoi.hu  oldalon.


Tisztelt Pályázó!

Megjelent a HUNG-2015 pályázati felhívás

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja: a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása.

1. Támogatási célterületek

I.                Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben (két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során előnyt élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz), mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul.

II.             Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó magyarországi programok, alkotótáborok szervezése, tananyag összeállítása.

 2. A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati célok tekintetében

I.        célterület esetében:

-        értéktár bizottságot működtető települési önkormányzatok,

-        megyei önkormányzatok, valamint

-        települési önkormányzat által az értéktár bizottság működtetésével megbízott civil szervezetek.

II.      célterület esetében:

-        civil szervezetek (melyek alapító okiratában, vagy alapszabályában szerepel a kézműves hagyományok megőrzésének feladata).

3. A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet.

A pályázati adatlap 2015. november 16-ól lesz elérhető a http://hungarikum.hoi.hu oldalon.

A pályázati kiírás és mellékletei letölthetőek itt.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

A korábbi pályázatok bejegyzései megtekintheőek itt:


Tisztelt Pályázó! 

Módosult a HUNG-2014 C kódjelű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok támogatotti listája, mely az alábbi linken érhető el:

HUNG-2014 C kódjelű pályázati módosított támogatotti listája

Tisztelt Pályázó!

A HUNG-2014 C kódjelű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok támogatotti listája az alábbi linken érhető el:

HUNG-2014 C kódjelű pályázati támogatotti listája


Tisztelt Pályázó!

Formailag befogadott pályázatok listája - HUNG-2014 C

Megjelent a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének és gondozásának támogatására nyílt HUNG-2014 C kódjelű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül a formailag befogadottak listája. A pályázat befogadása nem kötelezi a pályázat kiíróját a pályázat támogatására.

A formailag befogadott pályázatok listája az alábbi linkre kattintva érhető el:

Formailag befogadott pályázatok listája - HUNG-2014 C


Tisztelt Pályázó!

 

Formailag elutasított pályázatok listája- HUNG-2014 C

Megjelent a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének és gondozásának támogatására nyílt HUNG-2014 C kódjelű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok közül a formailag elutasítottak listája.

A formailag elutasított pályázatok listája az alábbi linkre kattintva érhető el:

Formailag elutasított pályázatok listája- HUNG-2014 C

 
Tisztelt Pályázó!

 

A HUNG-2014 C kódjelű, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat 1. és 2. támogatási céljához benyújtott támogatási igény elérte a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret meghatározott százalékát, ezért a benyújtás lehetőségét a pályázati kiírás 12. pontja értelmében felfüggesztettük.

A fentiek alapján a felfüggesztést követően újabb pályázatok befogadására, valamint a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.

A 3. támogatási cél esetében még továbbra is lehetőség van benyújtani pályázatokat addig, amíg a támogatási igény a 206 millió forintot meg nem haladja, de legkésőbb 2015. február 15-ig.

 http://hungarikum.nakvi.hu/app/hungarikum/informacio.php


Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a HUNG-2014 C kódjelű, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat 1. támogatási céljához benyújtott támogatási igény amint meghaladja a 149 millió forintot, a benyújtás lehetőségét a pályázati kiírás 12. pontja értelmében felfüggesztjük. 

A pályázatok pillanatnyi állásáról, a véglegesített pályázatok támogatási igényéről itt tájékozódhat:

 http://hungarikum.nakvi.hu/app/hungarikum/informacio.php

A fentiek alapján a felfüggesztést követően újabb pályázatok befogadására, valamint a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.


Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a HUNG-2014 C kódjelű, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat 2. támogatási céljához benyújtott támogatási igény amint meghaladja a 155 millió forintot, a benyújtás lehetőségét a pályázati kiírás 12. pontja értelmében felfüggesztjük.  

A pályázatok pillanatnyi állásáról, a véglegesített pályázatok támogatási igényéről itt tájékozódhat:

http://hungarikum.nakvi.hu/app/hungarikum/informacio.php

A fentiek alapján a felfüggesztést követően újabb pályázatok befogadására, valamint a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a HUNG-2014 C kódjelű, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat 3. támogatási céljához benyújtott támogatási igény amint meghaladja a 206 millió forintot, a benyújtás lehetőségét a pályázati kiírás 12. pontja értelmében felfüggesztjük. 
 
A pályázatok pillanatnyi állásáról, a véglegesített pályázatok támogatási igényéről itt tájékozódhat:

http://hungarikum.nakvi.hu/app/hungarikum/informacio.php

A fentiek alapján a felfüggesztést követően újabb pályázatok befogadására, valamint a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.


Megjelent a HUNG-2014 C hungarikum pályázat felhívás


A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja : a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei értékek gyűjtése, rendszerezése, kollektív megismertetése azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése.


1. Támogatási célterületek

1.1 Helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján

1.2 Meglévő helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával

1.3 Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben


2. A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati célok tekintetében

I. Pályázati cél esetében:
 Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktár létrehozása esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; olyan - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti - társadalmi szervezetek (a továbbiakban: társadalmi szervezetek), amelyeket a települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott.

II. Pályázati cél esetében:
 Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktárak esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező társadalmi szervezetek; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező gazdasági társaságok.

III. Pályázati cél esetében:
 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény által létrehozott társadalmi szervezetek; vagy olyan társadalmi szervezetek, melyek székhelye a köznevelési intézménnyel azonos településén helyezkedik el és azzal a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött.

A pályázati kiírás és mellékletei elérhetők:

HUNG-2014 C pályázati felhívás (1.23 MB)

1-2. számú melléklet   (349.47 KB)
3. számú melléklet      (441.62 KB)
4. számú melléklet      (274.54 KB)

 

 

 

Menü

Főoldal

Navigáció