Hungarikum Bizottság

A Hungarikum Bizottságot a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: törvény) hívta életre.


A törvényt hosszú előkészítő munka eredményeként, széleskörű egyeztetést követően, 2012 tavaszán fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály egyebek mellett szól a Hungarikum Bizottság létrehozásáról, feladatairól. A Bizottság elnöki teendőit az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter látja el. A Bizottság tagjait a törvényben meghatározott miniszterek és szervezetek delegálják. A Bizottság titkársági feladatait az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya látja el.


A Hungarikum Bizottság 2012. október 18-án megalakult és megkezdte a törvényben foglalt szakmai feladatainak ellátását. Ezek közé tartozik többek között a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének összeállítása.

A törvény szerinti nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek gyűjteményét, amely folyamatosan bővíthető. Az eljárást bárki kezdeményezheti a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és az illetékes értéktár bizottsághoz történő benyújtásával.

A helyi, települési értékek a jellemzően önkormányzatok kezelésében álló települési értéktárakban kaphatnak helyet. A lokális, települési értéktárak mintájára jöttek létre a megyei jelentőségű értékeket kezelő  megyei értéktárak, valamint alakulnak meg sorra a külhoni települési- és külhoni nemzetrész értéktárak. A területiség elvéhez nem köthető értékek a szakágilag illetékes minisztériumok ágazati értéktárában gyűlnek. 

A helyi, külhoni és ágazati értéktárakban található, ún. nemzeti értékek felterjesztése esetén a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság  dönt arról, hogy egyedi értékelés eredményeként melyek kerülhetnek a Magyar Értéktár ún. kiemelkedő nemzeti értékei közé. A Hungarikum Bizottság munkáját a közel 150 főt számláló ágazati szakbizottságok tagjai segítik.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékek közül az egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket  a Hungarikum Bizottság hivatott a Hungarikumok Gyűjteményében hungarikummá minősíteni.

A Hungarikum Bizottság alapszabálya

A Hungarikum Bizottság tagjainak listájaMenü

Főoldal

Navigáció