Hungarikum Bizottság

A Hungarikum Bizottságot a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: törvény) hívta életre.


A törvényt hosszú előkészítő munka eredményeként, széleskörű egyeztetést követően, 2012 tavaszán fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály egyebek mellett szól a Hungarikum Bizottság létrehozásáról, feladatairól. A Bizottság elnöki teendőit az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter látja el. A Bizottság tagjait a törvényben meghatározott miniszterek és szervezetek delegálják. A Bizottság titkársági feladatait az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya látja el.


A Hungarikum Bizottság 2012. október 18-án megalakult és megkezdte a törvényben foglalt szakmai feladatainak ellátását. Ezek közé tartozik többek között a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének összeállítása.

A törvény szerinti nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek gyűjteményét, amely folyamatosan bővíthető. Az eljárást bárki kezdeményezheti a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és az illetékes értéktár bizottsághoz történő benyújtásával.

A helyi, települési értékek a jellemzően önkormányzatok kezelésében álló települési értéktárakban kaphatnak helyet. A lokális, települési értéktárak mintájára jöttek létre a megyei jelentőségű értékeket kezelő  megyei értéktárak, valamint alakulnak meg sorra a külhoni települési- és külhoni nemzetrész értéktárak. A területiség elvéhez nem köthető értékek a szakágilag illetékes minisztériumok ágazati értéktárában gyűlnek. 

A helyi, külhoni és ágazati értéktárakban található, ún. nemzeti értékek felterjesztése esetén a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság  dönt arról, hogy egyedi értékelés eredményeként melyek kerülhetnek a Magyar Értéktár ún. kiemelkedő nemzeti értékei közé. A Hungarikum Bizottság munkáját a közel 150 főt számláló ágazati szakbizottságok tagjai segítik.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékek közül az egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket  a Hungarikum Bizottság hivatott a Hungarikumok Gyűjteményében hungarikummá minősíteni.

 

A Hungarikum Bizottság alapszabálya

Hungarikum Bizottság tagjai
Név Delegáló
Dr. Nagy István agrárpolitikáért felelős miniszter elnök
Lezsák Sándor Országgyűlés tag
Simicskó István Országgyűlés tag
Magyar Zoltán Országyűlés tag
Varga Szimeon Országgyűlés tag
Paládi-Kovács Attila Magyar Tudományos Akadémia elnöke tag
Zelnik József Magyar Művészeti Akadémia elnöke tag
Pomázi Gyula Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke tag
Dr. Dukai Miklós helyi önkormányzatokért felelős miniszter tag
Pirityiné Szabó Judit nemzetpolitikáért felelős miniszter tag
Halász János kultúráért és az oktatásért felelős miniszter tag
Dr. Szeiler Orsolya igazságügyért felelős miniszter tag
V. Németh Zsolt agrárpolitikáért felelős és a természetvédelemért felelős miniszter tag
Dr. Kovács Zoltán turizmusért felelős miniszter tag
Deák Krisztina Erzsébet kulturális örökség védelméért felelős miniszter tag
Vincze Zsuzsa külgazdasági ügyekért és a külpolitikáért felelős miniszter tag
Keszthelyi Nikoletta informatikáért felelős miniszter tag
Dr. Ruszin Romulusz honvédelemért felelős miniszter tag
Hegedüs Csilla MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet (RMDSZ) tag
Zubánics László MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet (UMDSZ) tag
Gergely Papp Adrianna MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet (MKP) tag
Menü

Főoldal

Navigáció