A Hungarikum Bizottságot a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: törvény) hívta életre.


A törvényt hosszú előkészítő munka eredményeként, széleskörű egyeztetést követően, 2012 tavaszán fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály egyebek mellett szól a Hungarikum Bizottság létrehozásáról, feladatairól. A Bizottság elnöki teendőit az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter látja el. A Bizottság tagjait a törvényben meghatározott miniszterek és szervezetek delegálják. A Bizottság titkársági feladatait a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya látja el.


A Hungarikum Bizottság 2012. október 18-án megalakult és megkezdte a törvényben foglalt szakmai feladatainak ellátását. Ezek közé tartozik többek között a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének összeállítása.

A törvény szerinti nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún. Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már el is készítették a helyi értékek gyűjteményét, amely folyamatosan bővíthető. Az eljárást bárki kezdeményezheti a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és az illetékes értéktár bizottsághoz történő benyújtásával.

A helyi, települési értékek a jellemzően önkormányzatok kezelésében álló települési értéktárakban kaphatnak helyet. A lokális, települési értéktárak mintájára jöttek létre a megyei jelentőségű értékeket kezelő  megyei értéktárak, valamint alakulnak meg sorra a külhoni települési- és külhoni nemzetrész értéktárak. A területiség elvéhez nem köthető értékek a szakágilag illetékes minisztériumok ágazati értéktárában gyűlnek. 

A helyi, külhoni és ágazati értéktárakban található, ún. nemzeti értékek felterjesztése esetén a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság  dönt arról, hogy egyedi értékelés eredményeként melyek kerülhetnek a Magyar Értéktár ún. kiemelkedő nemzeti értékei közé. A Hungarikum Bizottság munkáját a közel 150 főt számláló ágazati szakbizottságok tagjai segítik.

A Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékek közül az egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket  a Hungarikum Bizottság hivatott a Hungarikumok Gyűjteményében hungarikummá minősíteni.

A Hungarikum Bizottság alapszabálya

Hungarikum Bizottság tagjai
Név Delegáló Munkakör
Dr. Fazekas Sándor, elnök Földművelésügyi Minisztérium miniszter, Földművelésügyi Minisztérium
V. Németh Zsolt földművelésügyi miniszter környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
Pirityiné Szabó Judit nemzetpolitikáért felelős miniszter főosztályvezető, Miniszterelnökség
Dr. Vízkelety Mariann igazságügyért felelős miniszter igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, Igazságügyi Minisztérium
Csampa Zsolt helyi önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
Halász János kultúráért és az oktatásért felelős miniszter Felügyelő Testület elnöke, Magyar Művészeti Akadémia
dr. Gajda Tibor turizmusért felelős miniszter turizmusért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
Máté Veronika európai uniós források felhasználásáért és a kulturális örökség védelméért felelős miniszter titkársági referens, Miniszterelnökség
Paládi-Kovács Attila Magyar Tudományos Akadémia elnöke akadémikus, professor emeritus, Magyar Tudományos Akadémia
Zelnik József Magyar Művészeti Akadémia elnöke etnográfus, író, az MMA rendes tagja
Kijelölés alatt Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke jogi elnökhelyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Horváth Viktória külgazdasági ügyekért és a külpolitikáért felelős miniszter kiemelt külgazdasági kezdeményezésekért felelős nagykövet, Külgazdasági és Külügyminisztérium
dr. Solymár Károly Balázs informatikáért felelős miniszter infokommunikációért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vargha Tamás honvédelemért felelős miniszter parlamenti államtitkár, Honvédelmi Minisztérium
Mester András MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet gazdasági-önkormányzati titkár, KMKSZ
Hegedüs Csilla MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet alelnök, RMDSZ
Salamon Zoltán
MÁÉRT-en részt vevő külhoni szervezet ügyvezető elnök, Magyar Közösség Pártja
Magyar Zoltán Országgyűlés országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági bizottság alelnöke
Varga Szimeon Országgyűlés Bolgár Nemzetiségi Szószóló
Lezsák Sándor Országgyűlés Országgyűlés alelnöke
Dr. Simicskó István Országgyűlés honvédelmi miniszter, Honvédelmi Minisztérium


A Bizottság titkári teendőit Szakáli István Loránd, a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára látja el.